Acustica încăperilor

Încăperi cu acustică bună

Ce reprezintă o acustică bună a încăperilor? Răspunsul depinde de tipul camerei la care se face referire, activitățile desfășurate în camera respectivă, dar și de anumiți factori individuali precum: sensibilitatea locatarului la zgomote și reacțiile sale într-un astfel de mediu. Chiar dacă expresia “acustica bună a încăperilor” nu se definește ușor, există totuși câteva caracteristici și reguli de bază care sunt folositoare pentru diferite tipuri de încăperi. În cele ce urmează, se analizează tipul încăperilor în funcție de rolul lor.

Încăperi fără cerințe speciale legate de comunicația verbală și perceperea muzicii

În multe locuri conexiunea acustică între două puncte distante este nedorită și deranjantă: ateliere, cantine, coridoare, birouri, locuri publice etc.

Sala_3

În încăperile care nu sunt proiectate special pentru ascultare de muzică și conversații, pot interveni și alte activități. Zgomotele generate trebuie, atunci, împiedicate să se răspândească.

Obiectivul urmărit va fi prevenirea cât mai mult posibil, a propagării undelor sonore, atât de la sursă directă, cât și prin reflexii care apar pe calea sa de propagare. Factorii care trebuie luați în considerare sunt: zgomotul de fundal, deslușirea comunicației verbale, intimitate și posibilitatea de a percepe semnale de avertizare. Soluția de a obține un timp redus de reverberație a sunetelor și o atenuare a nivelului de zgomot față de nivelul de la dublul distanței până la sursa directă.

Cel mai eficient mod de a atinge antenuarea dorită în încăperi de dimensiuni normale (lungime și lățime mai mare decât înălțime) este de a acoperi tavanul cu un izolant (absorbant) de calitate.

Uneori este necesar să se adauge panouri absorbante. Echipamentele generatoare de zgomote trebuie amplasate departe de zonele sensibile care facilitează propagarea zgomotelor și, dacă este posibil, să fie înconjurate de panouri absorbante (absorbing screens).

Criterii acustice pentru încăperi: Tr - timp de reverberație, Atenuarea zgomotelor față de dublul distanței.

Încăperi proiectate pentru conferințe

sala_2

În astfel de încăperi, reflexiile de ordin unu al undelor sonore trebuie orientate astfel încât să acopere toate pozițiile ascultătorilor. Suprafețele care pot cauza reflexii întârziate trebuie acoperite cu material absorbant. Aceasta pentru ca reflexiile întârziate, care ajung după unda directă, nu amplifică sunetul direct, ci interferează cu el.

Undele directe și cele generate de reflexiile primare sunt foarte importante în acest tip de încăperi. La anumită distanță față de vorbitor (sau boxă), mai mare de 8-10 m, sunetul direct nu este suficient. Aceasta înseamnă că este nevoie de reflexii adiționale provocate de către tavan, pereții laterali sau de către obiecte special proiectate pentru a introduce reflexii a undelor sonore. Reflexiile primare amplifică sunetul direct. Cele întârziate interferează cu el și trebuie eliminate, fiind cauzate, în special, de suprafețe și obiecte aflate în spatele încăperii.

În încăperile mici, unde distanța dintre vorbitor și ascultător nu depășește 8-10 m, un timp de reverberație scurt este ideal. Încăperile mari trebuie analizate de un specialist în domeniu pentru a obține cele mai bune condiții atât pentru ascultători, cât și pentru vorbitor.

Criterii acustice pentru încăperi: Tr - timp de reverberație, STI - indice de propagare a sunetului, RASTI - indice de propagare rapidă a sunetelor.

Încăperi proiectate pentru ascultarea muzicii

sala_1

În astfel de încăperi, reflexiile primare produse de tavan și pereți laterali, ar trebui orientate astfel încât să acopere toate pozițiile ascultătorilor. Suprafețe care pot cauza reflexii întârziate trebuie acoperite cu material izolant și absorbant. Pereții laterali trebuie modificați dacă nu oferă reflexii primare a undelor sonor.

Modele acustice în încăperi proiectate pentru muzică sunt destul de complexe față de celelalte tipuri de încăperi. Aici, caracteristicile de reflexie ale sunetelor sunt cele mai importante.

Fiecare reflexie, în special cele provocate de suprafețe aflate în apropierea surselor sonore, trebuie să fie studiată cu atenție. Reflexiile, nivelul zgomotelor, frecvențele și direcțiile de propagare afectează percepția muzicii.

Mărimea și geometria încăperii, dar și distribuția suprafețelor reflectante și absorbante vor determina calitățile acustice ale încăperilor.

Suprafețele reflectante sunt folosite pentru generarea de reflecții primare.

Suprafețele absorbante sunt folosite pentru evitarea ecourilor.

Suprafețele difuze sunt importante pentru evitarea amestecării frecevențelor - sunete dure (accoustic glare) și pentru obținerea unui câmp sonor reverberant în care reflexiile vor sosi la ascultător în mod egal din toate direcțiile.

Tipurile diferite de muzică au și cerințe diferite în ceea ce privește timpul de reverberație a undelor sau alte criterii acustice ale încăperilor.

De obicei este nevoie de o analiză acustică detaliată pentru asigurarea de condiții satisfăcătoare pentru ascultarea muzicii în interiorul încăperilor.