Mansarda Perfectă Plus

Izolează inteligent cu soluția MANSARDA PERFECTĂ PLUS pentru reducerea consumului de energie.

Conform studiilor, într-o casă unifamilială neizolată 45% din căldură se pierde prin acoperiș. Prin izolarea corespunzătoare a acoperișului cu soluția MANSARDA PERFECTĂ PLUS, se poate economisi aproximativ 30% din factura anuală de încălzire sau răcire, beneficiind în același timp și de confort acustic. În plus, soluția împiedică apariția umidității, prevenind dezvoltarea sporilor și a mucegaiului, elementele constructive şi sănătatea celor care locuiesc în ea fiind astfel protejate.

Consumul de energie pentru încălzire

Pierderile de căldură la o casă neizolată generează cheltuieli foarte mari cu energia consumată pentru încălzire. Cu cât valoarea parametrului R’ este mai ridicată (rezistenţa termică corectată a acoperişului, care include efectul punţilor termice (căpriori, grinzi, ferestre de mansardă, popi etc.), cu atât mai bine izolat este un acoperiş. Recomandarea Saint-Gobain este ca, în orice clădire încălzită, acoperișul să aibă o rezistenţă termică corectată R' de minimum 7 m2 K/W. Această valoare asigură un nivel suficient de scăzut al pierderilor de căldură pe timpul sezonului rece. În acest fel, cheltuielile pentru încălzire sunt reduse, șarpanta acoperișului este protejată, iar energia consumată pentru răcire pe timpul verii se diminuează considerabil.

Mansarda perfectă plus_casa pierderi
Pierderile de căldură într-o casă unifamilială

 

Protecția împotriva umidității și etanșeitatea la aer

Apariţia şi acumularea umidităţii în elementele de construcţie sunt fenomene care trebuie evitate în orice clădire. Umiditatea în exces poate avea consecinţe grave asupra materialelor construcţiei, ducând la formarea condensului şi a mucegaiului şi la degradarea în timp a acestora.

Într-un acoperiș mansardat aceste riscuri pot fi evitate prin folosirea sistemului ISOVER Vario®. Elementul de bază al acestui sistem este membrana de control al umidităţii ISOVER Vario® KM Duplex UV. Aceasta îşi modifică structura în funcţie de umiditatea relativă a aerului cu care este în contact, devenind permeabilă sau etanşă la vaporii de apă. În timpul iernii, membrana este etanşă la trecerea vaporilor de apă din încăperea încălzită către exterior, evitându-se astfel fenomenul de condens. În timpul verii, membrana îşi mărește permeabilitatea şi permite trecerea către încăpere a vaporilor de apă rezultaţi din uscarea elementelor din lemn ale structurii.

ISOVER VARIO KM Duplex UV
Comportamentul membranei ISOVER Vario® KM Duplex UV pe timp de iarnă și pe timp de vară

 

Elemente componente ale soluției MANSARDA PERFECTĂ PLUS

Avantajele soluției MANSARDA PERFECTĂ PLUS

•  Izolare termică ridicată (grosimea cumulată de 300 mm a celor două straturi de vată minerală ISOVER FORTE asigură o valoare a rezistenţei termice corectate de R' = 7 m2 K/W) ce contribuie la reducerea considerabilă a energiei consumate pentru încălzire / răcire, investiţia iniţială fiind recuperată rapid (2 până la 3 ani);
•  Protecţie ridicată împotriva incendiului, toate produsele incluse în soluţie (cu excepţia membranei ISOVER Vario® KM Duplex UV şi a accesoriilor sale) având Clasa de Reacţie la Foc A1 sau A2-s1, d0 (elemente incombustibile);
•  Durata de viaţă îndelungată a mansardei (cel puţin 50 de ani) este asigurată de rezistenţa mecanică a produsului ISOVER FORTE, de lemnul șarpantei protejat de sistemul ISOVER Vario® şi de robusteţea produselor Rigips®;
•  Elimină posibilitatea dezvoltării de alge, microorganisme, mucegai şi igrasie în elementele componente, deoarece împiedică apariţia condensului care este factorul declanșator al acestor fenomene;
•  Montaj simplu şi rapid datorită vatei minerale ISOVER FORTE (produs semirigid ce stă fără susţinere între căpriori şi în poziţie verticală între profilele Rigiprofil® CW 100), a plăcilor din gips-carton, profilelor şi accesoriilor marca Rigips®;
•  Greutate redusă;
•  Izolare acustică ridicată faţă de zgomotul din exterior;
•  Reducerea energiei consumate pentru încălzire datorită eliminării pierderilor de căldură cauzate de difuzia aerului din interiorul incintei către exterior, asigurând o foarte bună etanșare la aer.

 

Descarcă ghidul de montaj complet - Broșura Mansarda Perfectă PLUS