Casa cu consum de energie aproape egal cu zero

"Casa cu consum de energie aproape egal cu zero" este sintagma folosită în Directiva 2010/31/UE pentru a desemna singurul tip de clădiri acceptat să se construiască începând cu anul 2020 în Uniunea Europeană. Directiva UE 31/2020 obligă toate statele membre să implementeze măsuri pentru scăderea consumului energetic în clădiri, inclusiv pentru cele private.

Legea 101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică în clădiri afirmă obligativitatea aplicării conținutului Directivei în România. Proiectarea și execuția clădirilor trebuie făcută cu un consum redus de energie pentru căldură, apă caldă, ventilație, iluminat, în contextul unui confort ridicat pentru ocupanții clădirii.

În ianuarie 2023 a fost publicat în Monitorul Oficial MC 001-2022:

Această metodologie este relevantă pentru arhitecți și proiectanți, constructori, beneficiarii finali - în contextul în care, la finalul construcției sau renovării, orice clădire trebuie să dețină un Certificat Energetic care să ateste consumul său de energie și clasa energetică din care face parte.

Cităm câteva informații importante în contextul elementelor la care contribuie ISOVER cu soluții:

 • Se definește clădirea NZEB din România ca o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, la care consumul de energie pentru asigurarea performanței energetice este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut și este acoperit în proporție de minim 30% cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere (pe o raza de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii);
 • Parametrii de performanță caracteristici elementelor de anvelopă necesari pentru evaluarea performanței energetice a clădirilor sunt: rezistențe termice toate unidirecționale (R), respectiv transmitanțe termice unidirecționale (U); rezistențe termice totale corectate (R'), respectiv transmitanțe termice totale corectate (U') - cu efectul punților termice.

MC 001-2022 prevede valori ale acestor parametri în funcție de tipul clădirii și lucrărilor efectuate:

 • Clădiri rezidențiale noi, parametrii R și U;
 • Clădiri rezidențiale renovate, parametrii R și U;
 • Clădiri nerezidențiale, parametrii R și U.

1. Clădiri rezidențiale noi, parametrii R și U

Pentru îndeplinirea cerințelor minime de performanță energetică definite mai sus se recomandă ca toate elementele de construcție care formează anvelopa clădirii să respecte relația R' ≥ R'min, respectiv U' ≤ U'max, unde R' / R'min [m2K/W] este rezistența termică corectată calculată / corectată minimă (de referință) pentru fiecare element de anvelopă termică iar U' / U'max [W/(m2K)] este transmitanța termică corectată calculată / corectată maximă (inversul lui R' respectiv lui R'min), având valorile conform tabelului 2.4.

Tabel 2.4 Rezistențe/transmitanțe termice corectate recomandate (valori normate/de referință) pentru clpdiri rezidențiale NZEB

ELEMENTE DE ANVELOPĂ

R'min 

[m2K/W]

U'max 

[W/(m2K)]

Pereți exteriori (exclusiv suprafețele vitrate, inclusiv pereții adiacenți rosturilor deschise) 4,001) 0,25
Tâmplărie exterioară (ferestre și ferestre de mansardă) 0,902,3) 1,11
Tâmplărie exterioară (uși cu acționare manuală) 0,772,3) 1,30
Tâmplărie exterioară (luminatoare verticale) 0,832,3) 1,20
Planșee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri 6,671) 0,15
Planșee peste subsoluri neîncălzite și pivnițe 3,401) 0,29
Pereți adiacenți rosturilor închise 1,501) 0,67
Planșee care delimitează clădirea la partea inferioară, de exterior (la bowindouri, ganguri de trece ș.a.) 5,001) 0,20
Plăci pe sol (peste cota terenului sistematizat - CTS) 5,001) 0,20
Plăci la partea inferioară a demisolurilor sau a subsolurilor încălzite (sub CTS) 5,301) 0,19
Pereți exteriori, sub CTS, la demisolurile sau la subsolurile încălzite 3,401) 0,29

Note:

1) Pentru elementele de construcție opace ale anvelopei, rezistența termică poate fi redusă (respectiv transmitanța termică poate fi mai mare) în cazurile în care montarea termoizolației este limitată din considerente tehnico-economice justificate în raportul de conformare NZEB (de exemplu la calcanele învecinate ale clădirilor, separate sau nu cu rost, în cazul fațadelor cu valoare arhitecturală etc.)

2) Sunt obligatorii măsurile pentru asigurarea ventilării corecte a clădirii (exemplu: aplicarea unui concept de ventilare care poate include grile hiporeglabile pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt). Este obligatorie și reducerea 60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 46 bis/17.I.2023 punților termice generate de tâmplărie prin montarea acesteia cât mai aproape de fața exterioară a pereților exteriori sau chiar în exteriorul acestora.

3) Valorile R’min respectiv U'max indicate ca recomandare în tabelul 2.4. se determină conform prevederilor standardelor de produs aferente, elementele de anvelopă fiind considerate așezate în poziție verticală și nu sunt valabile pentru uși culisante automate, uși culisante telescopice, uși culisante cu funcție break-out, uși circulare, uși semicirculare precum și pentru ușile rotative. Aceste valori sunt valabile pentru tâmplăria montată, prevăzută sau nu cu dispozitive de protecție solară și reprezintă o valoare medie a tuturor elementelor de anvelopă de același tip.

2. Clădiri rezidențiale renovate, parametrii R și U

Pentru îndeplinirea cerințelor minime de performanță energetică definite mai sus se recomandă ca fiecare element de construcție care formează anvelopa clădirii să respecte relația R’ ≥ R’min, respectiv U’ / U'max, unde R’ / R’min [m2K/W] este rezistenţa termică corectată calculată / corectată minimă (de referință) pentru fiecare element de construcție al anvelopei clădirii iar U’ / U’max [W/(m2K)] este transmitanţa termică corectată calculată/corectată maximă (inversul lui R’ respectiv lui R’min), având valorile conform tabelului 2.9a.

Tabel 2.9a. Rezistenţe termice corectate recomandate (valori normate/de referință) pentru renovarea clădirilor rezidențiale existente

ELEMENTE DE ANVELOPĂ

R'min 

[m2K/W]

U'max 

[W/(m2K)]

Pereți exteriori (exclusiv suprafețele vitrate, inclusiv pereții adiacenți rosturilor deschise) 3,001,4,5) 0,33
Tâmplărie exterioară (ferestre și ferestre de mansardă) 0,832,3) 1,20
Tâmplărie exterioară (uși cu acționare manuală) 0,772,3) 1,30
Planșee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri 5,004,5) 0,20
Planșee peste subsoluri neîncălzite și pivnițe 2,501,4,5) 0,40
Pereți adiacenți rosturilor închise 1,101,4,5) 0,90
Planșee care delimitează clădirea la partea inferioară, de exterior (la bowindouri, ganguri de trece ș.a.) 4,501,4,5) 0,22
Plăci pe sol (peste cota terenului sistematizat - CTS) 4,501,4,5) 0,22
Plăci la partea inferioară a demisolurilor sau a subsolurilor încălzite (sub CTS) 4,801,4,5) 0,21
Pereți exteriori, sub CTS, la demisolurile sau la subsolurile încălzite 2,901,4,5) 0,35

Note:

1) Pentru elementele de construcție opace ale anvelopei, rezistența termică poate fi redusă (respectiv transmitanța termică poate fi mai mare) în cazurile în care montarea termoizolației este limitată din considerente tehnico-economice justificate în raportul de audit energetic (de exemplu la calcanele învecinate ale clădirilor, separate sau nu cu rost, în cazul fațadelor cu valoare arhitecturală etc.).

2) Sunt obligatorii măsurile pentru asigurarea ventilării corecte a clădirii (exemplu: aplicarea unui concept de ventilare care poate include grile higroreglabile pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt). Este obligatorie și reducerea punților termice generate de tâmplărie prin montarea acesteia cât mai aproape de fața exterioară a pereților exteriori sau chiar în exteriorul acestora.

3) Valorile R’min respectiv U'max indicate ca recomandare în tabelul 2.9a se determină conform prevederilor standardelor de produs aferente, elementele de anvelopă fiind considerate așezate în poziție verticală și nu sunt valabile pentru uși culisante automate, uși culisante telescopice, uși culisante cu funcție break-out, uși circulare, uși semicirculare precum și pentru ușile rotative. Aceste valori sunt valabile pentru tâmplăria montată, prevăzută sau nu cu dispozitive de protecție solară și reprezintă o valoare medie a tuturor elementelor de anvelopă de același tip.

4) Rezistența termică poate fi redusă în cazurile în care grosimea termoizolației nu permite înălțimile minime de evacuare a apelor pluviale sau grosimea și tipul termoizolației depășește capacitatea portantă a structurii de rezistență.

5) Rezistența termică poate fi redusă în cazurile în care grosimea termoizolației nu permite respectarea gabaritelor minime cerute din alte considerente tehnice.

3. Clădiri nerezidențiale, parametrii R și U

Pentru îndeplinirea cerințelor minime de performanță energetică definite mai sus se recomandă ca toate elementele de construcție care formează anvelopa clădirii să respecte relația R’ ≥ R’min, respectiv U’ / U'max, unde R’ / R’min [m2K/W] este rezistenţa termică corectată calculată/corectată minimă (de referință) pentru fiecare element de construcție al anvelopei clădirii iar U’ / U’max [W/(m2K)] este transmitanţa termică corectată calculată / corectată maximă (inversul lui R’ respectiv lui R’min), având valorile conform tabelului 2.7.

ELEMENTE DE ANVELOPĂ

R'min 

[m2K/W]

U'max 

[W/(m2K)]

Pereți exteriori (exclusiv suprafețele vitrate, inclusiv pereții adiacenți rosturilor deschise) 3,002,3) 0,33
Tâmplărie exterioară (ferestre și ferestre de mansardă) 0,832,3) 1,20
Tâmplărie exterioară (uși cu acționare manuală) 0,772,3) 1,30
Planșee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri 6,001) 0,17
Planșee peste subsoluri neîncălzite și pivnițe 3,401) 0,29
Pereți adiacenți rosturilor închise 1,501) 0,67
Planșee care delimitează clădirea la partea inferioară, de exterior (la bowindouri, ganguri de trece ș.a.) 5,001) 0,20
Plăci pe sol (peste cota terenului sistematizat - CTS) 5,001) 0,20
Plăci la partea inferioară a demisolurilor sau a subsolurilor încălzite (sub CTS) 5,301) 0,19
Pereți exteriori, sub CTS, la demisolurile sau la subsolurile încălzite 3,401) 0,29

Note:

1) Pentru elementele de construcție opace ale anvelopei, rezistența termică poate fi redusă (respectiv transmitanța termică poate fi mai mare) în cazurile în care montarea termoizolației este limitată din considerente tehnico-economice justificate în raportul de conformare NZEB (de exemplu la calcanele învecinate ale clădirilor, separate sau nu cu rost, în cazul fațadelor cu valoare arhitecturală etc.).

2) Sunt obligatorii măsurile pentru asigurarea ventilării mecanice corecte a clădirii; valoarea este dată pentru tâmplăria montată, prevăzută sau nu cu dispozitive de protecție solară). Este obligatorie și reducerea punților termice generate de tâmplărie prin montarea acesteia cât mai aproape de fața exterioară a pereților exteriori sau chiar în exteriorul acestora.

3) Valorile R’min respectiv U'max indicate ca recomandare în tabelul 2.7. se determină conform prevederilor standardelor de produs aferente, elementele de anvelopă fiind considerate așezate în poziție verticală și nu sunt valabile pentru uși culisante automate, uși culisante telescopice, uși culisante cu funcție break-out, uși circulare, uși semicirculare precum și pentru ușile rotative. Aceste valori sunt valabile pentru tâmplăria montată, prevăzută sau nu cu dispozitive de protecție solară și reprezintă o valoare medie a tuturor elementelor de anvelopă de același tip.

 

Casa Multi-Confort

"Casa Multi-Confort" este conceptul lansat de ISOVER în 2007 și preluat ulterior de Grupul Saint-Gobain pentru a desemna clădirile care satisfac criteriile următoare: 

 • valoare calculată a necesarului anual de căldură pentru încălzire < 15 kWh / (m2 an);
 • valoare măsurată (cu metoda "Blower Door") a etanșeității la trecerea aerului n50 < 0,6 h-1 (numărul de schimburi de aer al anvelopei, atunci când în interior se menține presiunea de 50 Pa);
 • număr anual de zile în care se depășește temperatura interioară de confort < 10% din durata anuală a sezonului de răcire;
 • durata anuală de autonomie pentru iluminatul natural > 60%;
 • nivel al zgomotului de impact transmis între etaje: < 50 dB - între etaje aparținând aceleiași locuințe și < 40 dB - între etaje aparținând la locuințe diferite;
 • indicele de absorbție al zgomotului aerian transmis prin pereții interiori: < 45 dB - între camere aparținând aceleiași locuințe și < 63 dB - între camere aparținând la locuințe diferite;
 • indicele de absorbție al zgomotului aerian transmis prin pereții exteriori: < 35 dB - în mediul urban;
 • posedă o documentație relativ la analiza ciclului de viață (LCA - Life Cycle Analysis).

"Casa Multi-Confort" este o "casa cu consum de energie aproape egal cu zero" care, în plus asigură pentru ocupanți și: 

 • un nivel deosebit de confort termic și acustic;
 • o durată anuală foarte îndelungată de iluminat natural;
 • un grad înalt de siguranță față de incendiu;
 • o garanție că tot ciclul de viață al clădirii (construcție, exploatare, disponibilizare) a avut un impact redus asupra mediului înconjurător.

Casa Pasivă

"Casa Pasivă" este conceptul lansat în anii '90 de Passiv Haus Institut din Darmstadt, Germania. O casă pasivă trebuie să satisfacă următoarele criterii: 

 • valoare calculată (cu programul PHPP) a necesarului anual de căldură pentru încălzire < 15 kWh / (m2 an);
 • valoare măsurată (cu metoda "Blower Door") a etanșeității la trecerea aerului n50 < 0,6 h-1 (numărul de schimburi de aer al anvelopei, atunci când în interior se menține presiunea de 50 Pa);
 • număr anual de zile în care se depășește temperatura interioară de confort < 10% din durata anuală a sezonului de răcire;
 • valoare calculată (cu programul PHPP) a necesarului anual total de energie primară < 120 kWh / (m2 an).

O Casă Pasivă are un consum foarte redus de energie, în condiții de eficiență financiară pentru cel care construiește și exploatează clădirea. Construcția trebuie să posede un certificat emis de Passiv Haus Institut.

Până în prezent au fost construite câteva zeci de mii de Case pasive.

Mai multe detalii se găsesc pe site-ul www.passiv.de.