Casa cu consum de energie aproape egal cu zero

"Casa cu consum de energie aproape egal cu zero" este sintagma folosita în Directiva 2010/31/UE pentru a desemna singurul tip de clădiri care va fi acceptat să se construiască începând cu anul 2020 în Uniunea Europeana. Autoritățile naționale vor stabili în perioada următoare definiția exactă a acestei categorii de clădiri, în condițiile României. Textul Directivei 2010/31/UE poate fi consultat aici.

Casa Multi-Confort

Casa Multi-Confort

"Casa Multi-Confort" este conceptul lansat de ISOVER în 2007 și preluat ulterior de Grupul Saint-Gobain pentru a desemna clădirile care satisfac criteriile următoare: 

 • valoare calculată a necesarului anual de căldură pentru încălzire < 15 kWh / (m2 an);
 • valoare măsurată (cu metoda "Blower Door") a etanșeității la trecerea aerului n50 < 0,6 h-1 (numărul de schimburi de aer al anvelopei, atunci când în interior se menține presiunea de 50 Pa);
 • număr anual de zile în care se depășește temperatura interioară de confort < 10% din durata anuală a sezonului de răcire;
 • durata anuală de autonomie pentru iluminatul natural > 60%;
 • nivel al zgomotului de impact transmis între etaje: < 50 dB - între etaje aparținând aceleiași locuințe și < 40 dB - între etaje aparținând la locuințe diferite;
 • indicele de absorbție al zgomotului aerian transmis prin pereții interiori: < 45 dB - între camere aparținând aceleiași locuințe și < 63 dB - între camere aparținând la locuințe diferite;
 • indicele de absorbție al zgomotului aerian transmis prin pereții exteriori: < 35 dB - în mediul urban;
 • posedă o documentație relativ la analiza ciclului de viață (LCA - Life Cycle Analysis).

"Casa Multi-Confort" este o "casa cu consum de energie aproape egal cu zero" care, în plus asigură pentru ocupanți și: 

 • un nivel deosebit de confort termic și acustic;
 • o durată anuală foarte îndelungată de iluminat natural;
 • un grad înalt de siguranță față de incendiu;
 • o garanție că tot ciclul de viață al clădirii (construcție, exploatare, disponibilizare) a avut un impact redus asupra mediului înconjurător.

Casă Pasivă

Casa Pasivă

"Casa Pasivă" este conceptul lansat în anii '90 de Passiv Haus Institut din Darmstadt, Germania. O casă pasivă trebuie să satisfacă următoarele criterii: 

 • valoare calculată (cu programul PHPP) a necesarului anual de căldură pentru încălzire < 15 kWh / (m2 an);
 • valoare măsurată (cu metoda "Blower Door") a etanșeității la trecerea aerului n50 < 0,6 h-1 (numărul de schimburi de aer al anvelopei, atunci când în interior se menține presiunea de 50 Pa);
 • număr anual de zile în care se depășește temperatura interioară de confort < 10% din durata anuală a sezonului de răcire;
 • valoare calculată (cu programul PHPP) a necesarului anual total de energie primară < 120 kWh / (m2 an).

O Casă Pasivă are un consum foarte redus de energie, în condiții de eficiență financiară pentru cel care construiește și exploatează clădirea. Construcția trebuie să posede un certificat emis de Passiv Haus Institut.

Până în prezent au fost construite câteva zeci de mii de Case pasive.

Mai multe detalii se găsesc pe site-ul www.passiv.de.