Clasele de reacție la foc

Clasele de reacție la foc, introduse de catre Decizia Comisie (2000/147/EC) în data de 8 Februarie 2000, oferă o platformă comună de comparare în funcție de rezistența la incendii pentru toate produsele de construcții. Clasificarea se acordă unui produs pentru construcții identificat în relație cu condițiile de utilizare finală. Clasificările sunt conform cu cerințele SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor de construcție. Partea 1: Clasificarea folosind rezultatele încercărilor de reacție la foc.

Materialele de construcții sunt împărțite în clase în funcție de felul în care acestea influențează declanșarea unui incendiu, extinderea lui și producerea fumului.

În sistemul de clasificare al Claselor de reacție la foc, produsele de izolație sunt împărțite într-una din cele șapte clase, în funcție de comportamentul la foc. Clasele sunt denumite cu litere de tipar de la A la F și indică comportamentul produselor în diferite etape ale incendiului.
Informații adiționale despre fum și împrăștierea scânteilor sunt notate ca și indici:
ex: A2 s1 d0

Image

Emisia de fum: s1-s3

s1: minima

s3: ridicata

Picături incandescente: d0- d2

d0: fără picături

d2: număr ridicat de picături

Interpretarea Claselor de reacție la foc

 

Image
interpretare euroclase

 

Image
euroclase

Performanțele Claselor de reacție la foc

Image
euroclase performante