Consumul de energie într-o clădire

Pe perioada duratei de exploatare a unei clădiri se consuma diverse forme de energie pentru a asigura: încălzirea pe timpul iernii, răcirea pe timpul verii (aer condiționat, climatizare), iluminatul, ventilarea artificială, funcționarea diverselor aparate.

În imaginea de mai jos, sunt arătate ponderile acestor consumuri pentru o clădire rezidențială situată în România.

 

Image

Consumul de energie pentru încălzire este cel mai important din punct de vedere cantitativ și, în condițiile de alimentare cu căldură, cele mai utilizate în Romania, cel mai poluant.

Din acest motiv, reducerea consumului de energie pentru încălzire este cea mai eficientă acțiune care poate fi întreprinsă într-o clădire în scopul diminuării cheltuielilor cu energia. La fel, pentru reducerea impactului asupra mediului, una dintre primele etape care trebuie avută în vedere este cea de minimizare a consumului de energie pentru încălzire.

Atunci când se folosesc forme de energie diferite (de exemplu: electricitate și gaz) fiecare dintre cantitățile respective trebuie convertite în consum de energie primară, mărime care ține cont de randamentele de producere, transport, distribuție.

Reducerea cea mai eficientă a consumului total de energie este realizată prin respectarea principiului Trias Energetica. Acest principiu arată cum trebuie prioritizate acțiunile de eficientizare:

  • mai întâi trebuie redus consumul de energie;
  • apoi, trebuie asigurate cantitățile de energie necesare pe cât posibil (și în condiții de eficiență financiară) din surse regenerabile;
  • la urmă se completează necesarul de energie rămas din resursele fosile cele mai puțin poluante (de exemplu: prin cogenerare)

În acest fel se realizează și o dimensionare corectă a surselor de energie necesare.