Principiul masă-resort-masă

Alegerea ideală

Pereți despărțitori din materiale ușoare, pot atinge performanțe acustice excelente. Vata minerală de sticlă ISOVER oferă izolare fonică mai bună decât utilizarea de pereți groși și ajută la transformarea multor clădiri în imobile mai confortabile și mai silențioase.

Confort maxim pentru încăperi silențioase

O cale ideală pentru a crea o încăpere silențioasă
Tot ceea ce trebuie făcut este instalarea unui perete despărțitor din material ușor, partiționat din lemn sau gips-carton umpluți cu vată minerală. Datorită elasticității ridicate, capacitatea de atenuare este mare și se obține, astfel, un sistem eficient de reducere a zgomotelor.
Pentru a oferi intimitate și confort într-o încăpere, indexul de reducere a zgomotului al peretelui ar trebui să fie mai mare decât DnT,w = 55 dB.

 

Pentru confort maxim
Cu cât este mai mare coeficientul de izolare fonică a zgomotelor între încăperile unui apartament cu atât zgomotul ce se propagă este mai mic. Acest lucru oferă confort adițional. Totuși se poate să fie nevoie, în continuare, și de aplicații de control al zgomotelor aplicate tavanelor sau pardoselilor. Din fericire există și pentru acestea sisteme eficiente pentru a reduce propagarea nedorită a zgomotelor.

În țările din Europa, condiția de izolare acustică dintre camerele diferitelor apartamente este de Dnt, w=55 dB.

 

Sistemele de tip”masă-resort-masă” sunt ușoare și eficiente

Pereții dubli despărțitori cu plăci din gips-carton și având în cavitatea despărțitoare vată minerală ca material de umplutură, constituie soluția cea mai eficientă și mai puțin costisitoare pentru a asigura o izolare fonică excelentă între încăperile unui apartament sau diferite apartamente.

 

Pereți din materiale ușoare de tip “sandwich”
Una dintre cele mai eficiente metode de a bloca propagarea nedorită a zgomotelor dintr-o încăpere în alta este de a utiliza acest tip de pereți despărțitori.
Un astfel de tip de perete este format din două plăci din gips-carton despărțite de o cavitate ce va fi umplută în întregime cu vată minerală. Acest tip de pereți poarta numele de sistem “masă-resort-masă ”(sandwich) deoarece are ca extremități două suprafețe solide (mase), iar în interior un spațiu ce va fi umplut în întregime cu vată minerală. Acest tip de pereți sunt mai ușori ca cei din beton, dar prezintă o izolare fonică superioară, oferind un confort superior.

 

Sistemul masă-resort-masă în comparație cu legea masei

Influența pozitivă a soluției de fonoizolare bazată pe legea masei este limitată de 4 dB, care dublează greutatea pereților. Practic este aproape imposibil să dublezi greutatea pereților.

Pentru a bloca propagarea zgomotului în cazul pereților masivi din beton, este nevoie de:

 • o cantitate mai mare de material solid care duce la mărirea fundației;
 • o cantitate mai mare de echipamente grele la locul construcției;
 • mai mult timp pentru pregătirea materialelor.


Teoretic, dublarea masei pe unitate de măsură a unui singur strat de material, va duce la creșterea coeficientului R cu 6 dB.

 

Sisteme ușoare – izolare fonică superioară
În cazul pereților masivi din beton, masa lor este de 600 kg/m2.
În cazul pereților ușori realizați în sistemul “masă-resort-masă”, masa este de 60 kg/m2.
Un perete din materiale ușor este de zece ori mai ușor decât un perete masiv și oferă aceleași performanțe de izolare fonică sau chiar mai bune.

Tip sistem Greutate (kg/m2) Grosime (mm) Izolare fonică (dB)
Pereți masivi 600  260 65
Sistem "masă-resort-masă" (sandwich) 60 220 67

Este o mare diferență între mecanismul izolației acustice mass-effect (pereți grei) și sistemul masă-resort-masă (partiționarea dublă a pereților)

Aceleași performanțe acustice ale unui perete masiv monolitic, se pot obține cu un sistem mult mai ușor și anume “masă-resort-masă” (pereți despărțitori ușori din gips-carton partiționați și căptușiți cu vată minerală). 

Rw = 41 dB

+2,5 cm = +3dB

Placă din gips-carton 12.5 mm
Interspațiu 50 mm
Placă din gips-carton 12.5 mm
Grosime 75 mm  

Rw = 44 dB

+2,5 cm = +3dB

Placă din gips-carton 12.5 mm
Interspațiu 75 mm
Placă din gips-carton 12.5 mm
Grosime 100 mm  

Rw = 47 dB

Placă din gips-carton 12.5 mm
Interspațiu 100 mm
Placă din gips-carton 12.5 mm
Grosime 125 mm  

 

Sistemul "masă-resort-masă" este ușor, eficient și foarte ușor de montat.

Umplerea în întregime a cavităților oferă cea mai ieftină metodă de izolare fonică (dB).

Cea mai bună izolare fonică se obține atunci când cavitatea despărțitoare dintre cei doi pereți este umplută în întregime cu un material izolator. Oferă cea mai accesibilă metodă de izolare fonică. Vata minerală de sticlă va oferi cel mai economic mod de a optimiza performanțele acustice.

Atenuarea undelor sonore
Undele sonore se propagă de la un panou la celălalt prin cavitatea despărțitoare dintre plăci. La trecerea undelor sonore printr-un material poros are loc o atenuare a acestora. Această interacțiune dintre undele sonore și materialul poros duce la o pierdere din energia undelor care va fi convertită în căldură. Datorită acestei conversii, se propagă mai puțină energie a undelor sonore prin pereți. Cu cât este mai gros materialul izolant dintre plăci cu atât este mai mare cantitatea de energie convertită în căldură și rezultă o mai bună izolare fonică.

Umplerea în întregime a cavității atenuează cu alți 8 dB

Confort pe viață

 • Umplerea cavității asigură cea mai ieftină atenuare de 8 dB;
 • Bucură-te de liniștea căminului tău pe viață.
Influența cantității de material cu care se umple cavitatea interioară dintre pereți. Cantitatea de material absorbant cu care se umple cavitatea, vată minerală în special, are o mare influență asupra performanțelor pe care le au acest tip de pereți. Rw = 38 dB Placă din gips-carton 12.5 mm
Structură metalică 100 mm
Placă din gips-carton 12.5 mm
Grosime totală 125 mm
Rw = 47 dB Umplerea interspațiilor cu vată minerală din sticlă ușoară îmbunătățește izolația acustică cu aproximativ 9 dB.
Rw = 48 dB Placă din gips-carton 2x12.5 mm
Structură metalică 100 mm
Placă din gips-carton 2x12.5 mm
Grosime totală 125 mm
Rw = 56 dB Umplerea interspațiilor cu vată minerală din sticlă ușoară îmbunătățește izolația acustică cu aproximativ 8 dB.

Creșterea grosimii cavității despărțitoare duce la performanțe ridicate.

 

Influența pe care o are variația distanței dintre cele două plăci ale peretelui despărțitor - mărirea acestei distanțe duce la micșorarea frecvenței de rezonanță a sistemului cu pereți dubli partiționați rezultă o creștere a performanțelor acestui sistem.

Rw = 41 dB

+2,5 cm = +3dB

Placă din gips-carton 12.5 mm
Structură metalică 50 mm
Placă din gips-carton 12.5 mm
Grosime totală 75 mm  

Rw = 44 dB

+2,5 cm = +3dB

Placă din gips-carton 12.5 mm
Structură metalică 75 mm
Placă din gips-carton 12.5 mm
Grosime totală 100 mm  

Rw = 47 dB

Placă din gips-carton 12.5 mm
Structură metalică 100 mm
Placă din gips-carton 12.5 mm
Grosime totală 125 mm  

 

Separarea structurilor de metal îmbunătățește sistemul de control al zgomotului.

Conectarea structurilor metalice ale unui perete dublu influențează performanțele acestui sistem într-un mod negativ. Undele sonore se vor propaga mereu pe calea cea mai ușoară de la sursă la receptor. Cele mai bune rezultate se vor obține atunci când structurile metalice sunt conectate, între ele existând un spațiu liber. Separarea structurilor de metal îmbunătățește sistemul de control al zgomotului
Plăci de metal separate fără material izolant (120 mm) Plăci de metal separate cu material izolant între ele Plăci de metal cu material izolant și aer între ele
Rw = 47 dB Rw = 54 dB Rw = 62 dB

Vata minerală de sticlă îmbunătățește performanețele acustice.

Rolul vatei minerale de sticlă în îmbunătățirea performanțelor acustice.

 

Rolul acustic al vatei minerale de sticlă în sistemele cu pereți despărțitori cu două panouri.


Cercetările teoretice și practice ce s-au întreprins în acest domeniu s-au desfășurat în ideea de a investiga performanțele și efectele vatei minerale folosită ca izolant fonic. Aceste studii evidențiază faptul că există trei motive de bază care fac ca indicele de atenuare sonora R și pierderile de propagare (STL) introduse de către pereții acești pereți se îmbunătățesc atunci când se folosește vata minerală de sticlă în cavitatea despărțitoare. 

1. Frecvența de rezonanță translatată în afara spectrului audibil.

 

 

2. Vata minerală de sticlă atenuează undele sonore ce se propagă prin pereți.
 

 

3. Vata minerală atenuează și undele sonore din cavitățile despărțitoare.           

 

Densitatea ridicată a materialului izolant nu îmbunătățește sistemul de control al zgomotelor.

O densitatea mai mare de material izolant nu îmbunătățește performanțele generale ale sistemului cu pereți despărțitori cu două panouri.

 • Materialul ce se va introduce în cavitate trebuie să fie moale și flexibil pentru a evita apariția unei “punți” sonore;
 • Un material izolant rigid poate influența într-un mod negativ eficiența acestui sistem;
 • Materialele izolante trebuie să fie realizate din materiale poroase, precum vata minerală de sticlă.

Măsurătorile au arătat că mărirea densității de material izolant 10-40 kg/m3 nu are niciun impact pozitiv asupra performanțelor sistemelor.

 

Multe teste s-au desfășurat în Germania în anii '70 pentru a evalua influența pe care o au trecerea curenților de aer prin materialul izolant. Rezultatele arată că rezistența materialelor izolante, la trecerea curenților de aer are un impact pozitiv asupra indicelui de izolare fonică, dar nu se va obține nicio altă îmbunătățire adițională atunci când valoarea R este mai mare decât 5 kPa*s/m2, ce corespunde vatei minerale de sticlă.

Influența pe care o are rezistivitatea la trecerea aerului
Rezistivitate Tipul de densitate ISOVER Rezultate
6 kPa.s/m² 10 kg/m³ 
role și saltele
Rw = 48 dB
8 kPa.s/m² +10 kg/m³ 
role și saltele
Rw = 49 dB
15 kPa.s/m² 20 kg/m³  
dale semi-rigide
Rw = 49 dB
25 kPa.s/m² 40 kg/m³  
dale rigide  
Rw = 48 dB

Influența materialului izolant

Bazându-se pe faptul că suprafețele solide introduse au un impact pozitiv asupra pierderilor de intensitate sonoră în propagarea sunetelor în cazul unui singur perete despărțitor, experții în construcții de imobile au crezut mult timp că acest lucru este valabil și cu variația densității materialului izolant.

 

Studiile asupra materialelor izolante dispuse în cavitățile dintre pereții despărțitori nu ajută la creșterea performanțelor sistemului. Mai mult, dacă densitatea materialului este prea mare, iar materialul se află în contact cu ambii pereți, vor influența într-un mod negativ performanțele acustice ale sistemlui.

 

Cum să îmbunătățesc sistemele de control ale zgomotelor?

Trei metode pentru îmbunătățirea eficienței și confortului:

1. Vata minerală de sticlă este cel mai eficient (cost și tehnologie) material izolant pentru îmbunătățirea performanțelor acustice.

2. Umplerea în întregime a cavității despărțitoare reprezintă cea mai eficientă cale pentru a îmbunătăți performanțele acustice.

3. Creșterea grosimii cavității despărțitoare va conduce la un confort sporit, în special atunci când este umplut cu materiale și produse izolante ISOVER.


 

Sisteme izolante performanțe din materiale ușoare

Technostar este un sistem de tip "sandwich" foarte performant pentru izolarea fonică. Spațiul dintre pereți este umplut cu vată minerală de sticlă.

Sistemul Technostar este construit pe stâlpi din metal sau lemn.

Perete pentru Cinema Multiplex - Rw 74 dB

Technostar - izolare fonică

 

Technostar oferă un sistem de tip "sandwich" de dimensiuni mari și cu performanțe izolante, atât fonice, cât și termice foarte ridicate. Este proiectat pentru a izola încăperi în care se desfășoară activități zgomotoase. Săli de concerte, discoteci, săli de cinema și teatru, centre de conferințe sunt câteva din locurile în care aceste tipuri de sisteme se pot executa. Pentru aceste locuri cerințele de atenuare pot depăși 50 dB DnTA, tr.

 

Performanțe ridicate Rw = 74 dB
Technostar este un sistem de tip "sandwich" foarte performant. O construcție de 40 cm cu o masă unitară de 70 kg/m2. Pentru a atinge aceleași performanțe acustice (Rw = 74 dB) cu un perete din beton este nevoie de o masă de aproximativ 1000 kg/m2.
Placă din gips-carton 2x12,5 mm
Casete metalice 73 mm
Interspațiu > 150 mm
Casete metalice 73 mm
Placă din gips-carton 2x12,5 mm
Grosime totală > 400 mm

 

Perete pentru Cinema Rw = 72 dB

dB-STAR este un element de 6 m deschidere și cu un Rw de 72 dB.

 • Două linii fixate
 • Fixare standard (92 mm) fixare spate în spate
 • Izolator care vibrează (conexiune rezistentă)
Placă din gips-carton 3x15,9 mm
Structură metalică 2x92 mm
Interspațiu 349 mm
Structură metalică 2x92 mm
Placă din gips-carton 2x15,9
Grosime totală 428,5 mm

În anii '70, ISOVER a dezvoltat în laboratoarele sale un număr mare de sisteme care să respecte cerințele de izolare fonică performantă într-o încăpere.

 

Pereții standard dispuși spate-în-spate - un perete de 420 mm de tip dB-Star proiectat de către inginerii ISOVER în 1990 în cooperare cu producătorii de plăci din gips-carton.

 

În 1991 primul cinema multiplex a fost terminat în sudul Franței. De atunci, toate cinematografele noi construite au folosit această tehnologie cu pereți ușori. Astăzi sunt în jur de 60 de cinematografe multiplex în toată Franța. Asta înseamnă un cinema multiplex la un milion de oameni. Indicele de atenuare R = 70 dB.