Programul CASA EFICIENTĂ ENERGETIC

Se așteaptă o nouă sesiune de înscrieri, pentru detalii actualizate ale Programului Național, consultați website-ul AGENȚIEI FONDULUI DE MEDIU, www.afm.ro.

Confort termic sporit acasă și costuri mai mici la încălzire sau climatizare?
Prin Programul național CASA EFICIENTĂ ENERGETIC beneficiarii pot primi până la 60% din costurile cu această renovare.
Un rol cheie îl au AUDITORII ENERGETICI în conturarea soluțiilor de creștere a eficienței energetice și în elaborarea Certificatelor Energetice înainte de renovare și după renovare.

Specialiștii AUDITORI ENERGETICI pot accesa PAGINA cu detalii despre PERFORMANȚA SOLUȚIILOR

Saint-Gobain România propune o gamă de soluții precalculate pentru cerințele programului CEE, cel mai des întâlnite în casele unifamiliale din România. Fiecare dintre ele este prevăzută cu documentație pentru proiectare și montaj.

Auditorii energetici vor alege dintre soluțiile tehnice existente acele soluții relevante, în funcție de valorile orientative ale parametrului U prezentate în link-urile de mai jos:

BENEFICIARII pot parcurge MAI JOS informațiile GENERALE despre lucrări de renovare și Program

Lucrările eligibile care pot fi realizate cu APLICAȚII la care produsele ISOVER au un rol important:

Economisește energie - prin renovare acoperiș
    IZOLAREA PODULUI ne-circulabil
    IZOLAREA PODULUI circulabil
    IZOLAREA MANSARDEI
    IZOLAREA ACOPERIȘULUI tip terasă
Economisește energie - prin renovare pereți
    TERMOIZOLAREA PEREȚILOR EXTERIORI - la exterior, cu sisteme ETICS
    PLACAREA PEREȚILOR EXTERIORI - la interior, cu sisteme de gips-carton si vată minerală de sticlă
    PLACAREA PEREȚILOR EXTERIORI - la interior, cu sisteme de gips-carton si vată minerală bazaltică
Economisește energie  - prin renovare podele
    IZOLAREA PLANȘEULUI ÎNTRE ETAJE & PESTE ULTIMUL NIVEL al clădirii cu plafon fals
    IZOLAREA PLANȘEULUI PESTE SOL cu pardoseală/dală flotantă
    IZOLAREA PLANȘEULUI SUBSOLULUI
Economisește energie  -  prin izolarea instalațiilor de distribuție de agent termic și de climatizare
    IZOLAREA traseelor instalațiilor cu produse speciale din vată de sticlă Climaver
Sau apelează la montarea unor ferestre cu vitraje de calitate sau soluții pentru ventilație.
Accesează acest link pentru mai multe informații pe tema pierderilor de energie într-o clădire. 

Pentru a putea alege soluția care se potrivește proiectului tău de renovare și se încadrează în cerințele Programului național, poți accesa documentul original publicat în Monitorul Oficial sau poți consulta mai jos sumarul creionat de noi.

Detaliile Programului Național CASA EFICIENTĂ ENERGETIC

PROGRAMUL NAȚIONAL - CASA EFICIENTĂ ENERGETIC oferă finanțări nerambursabile din Fondul pentru mediu destinate creșterii eficienţei energetice prin efectuarea de lucrări de renovare/modernizare în locuințele unifamiliale existente, situate într-un imobil-construcție cu regim de înălțime maximum 3 etaje S/D+P+1E, P+2E sau P+1+M, și pentru care există o singură carte funciară.

Conținutul Programului - CASA EFICIENTĂ ENERGETIC

Valoarea programului este de 100 milioane de euro, pentru circa 9000 de proiecte.
Poți obține până la 70.000 RON (cca 15.000 eur) finanțare nerambursabilă pentru o locuință renovată, reprezentând până la 60% din valoarea totală a renovării.

Consultă detaliile privind indicatorii de performanță ceruți pentru fiecare din cele 3 praguri indicate.

Dosarul Beneficiarului - CASA EFICIENTĂ ENERGETIC

Dosarul beneficiarului cuprinde cererea de finanțare, actul de identitate și împuternicirea dacă este cazul, extrasul de carte funciară, certificatul de atestare fiscală de la Bugetul de stat, certificatul de atestare fiscală din raza teritorială a proiectului pentru impozitele și taxele locale, Certificatul de performanță energetică – CPE INIȚIAL și raportul de audit energetic.

Consultă detaliile privind dosarul.

Calendarul Programului - CASA EFICIENTĂ ENERGETIC

Programul este activ începând cu jumătatea lunii Septembrie 2020

Consultă detaliile privind calendarul.

Lucrările de Renovare Eligibile - CASA EFICIENTA ENERGETIC

Cheltuielile eligibile se referă la achiziţia, montajul şi execuţia lucrărilor, precum şi cheltuielile colaterale incluse în acestea.

Consultă detaliile lucrărilor eligibile.

Capitolele mari de cheltuieli sunt sumarizate mai jos:

 A) Cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii privind:
· înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv montarea de grile higroreglabile;
· izolarea termică a elementelor de construcție exterioare opace -  pereți exteriori, terase, învelitoarea șarpantei și alte elemente similare;
· izolarea termică a planşeului peste sol și/sau peste ultimul nivel al clădirii;
B) Cheltuielile cu lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire și de preparare și utilizare a apei calde de consum, inclusiv izolarea termică a conductelor de distribuție și a unităților de acumulare;
C) Cheltuielile pentru achiziționarea și montarea de sisteme de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii (eficiența minimă de recuperare a căldurii 75%), inclusiv programatoare orare pentru comanda instalaţiilor de ventilare;
D) Cheltuielile cu lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii; 
E) Cheltuielile aferente implementării de elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;

F) Cheltuieli aferente altor intervenții ocazionate de implementarea măsurilor menționate la lit. a)-e):
· creșterea etanșeității la aer a anvelopei clădirii și la montarea tâmplăriei termoizolante;
· asigurarea continuității stratului etanș la nivelul îmbinărilor sau străpungerilor în anvelopa clădirii;
· repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
· demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
· refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
· repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;
G) Cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanţă energetică şi efectuarea auditului energetic înainte de intervenţie şi elaborarea raportului de implementare după intervenţie, realizate de un auditor energetic pentru clădiri atestat; Autoritatea finanţează pentru toate aceste cheltuieli până la 2.500 lei, inclusiv TVA.

Susținem eficiența energetică în România!

Află mai multe despre demersurile Saint-Gobain privind grija pentru mediu și inovație.
Consultă soluțiile tuturor mărcilor noastre - Rigips, ISOVER, WeberSaint-Gobain (Glass).

Certificatul de Performanță Energetică