Propagarea sunetului

Propagarea sunetului în încăperi diferă de propagarea sunetului în câmp deschis. Sunetul în încăperi este reflectat de suprafețele dure și poate influența în mod negativ acustica încăperii.

Înainte de a observa cum se propagă sunetul în încăperi, să studiem cum se comportă sunetul în aer liber, în condițiile unui câmp deschis.

Propagarea sunetului în aer liber

Undele sonore emise de o sursă se propagă sferic - în mod egal în toate direcțiile - pornind de la sursa.

propagarea_sunetului_2_1


În aer liber, undele sonore circulă într-un val sferic care se mărește continuu de la sursa. În cazul sursei punctiforme care emite o anumită energie sonoră, această energie este concentrată de o singură sursă punctiformă. La distanță de sursa, aceeași energie este distribuită sub forma unei sfere. Cu cât este mai mare distanța față de sursă, cu atât mai mare este suprafața pe care este dispersată energia. Acest lucru poate fi ilustrat studiind un sector al unei sfere care se mărește.

 

propagarea_sunetului_1_3


Energia sunetului este dispersată pe o sferă imaginară în cazul unei suprafețe care crește proporțional cu pătratul distanței de la sursa punctiformă.

 

Suprafața sferei crește de patru ori cu fiecare dublare a distanței de la sursă. Apoi sunetul descrește rapid odată cu distanța față de sursă. Fiecare dublare a distanței față de sursa punctiformă cauzează o reducere a nivelului sonor cu 6 dB. 

Propagarea sunetetului în interior

În interior, unda sonoră lovește suprafața construcției înainte de a se atenua semnificativ. Câmpul sonor în interior nu este sferic, ci în funcție de geometria și proprietățile acustice ale acestor suprafețe. Volumul încăperii și distanța între sursa sunetului, suprafețele construcției și locul de ascultare sunt de asemenea importante.

Sunetul într-un anumit loc de ascultare dintr-o încăpere este format din sunetul direct și sunetul reflectat. Sunetul direct este sunetul care nu a fost încă reflectat pe o suprafață. Suma tuturor sunetelor reflectate este numită câmp sonor de reverberanță. Este format din totalitatea sunetelor care au fost reflectate o dată, de două ori sau de mai multe ori pe suprafețele construcției. Sunetul reflectat o singură dată se numește reflexie primară, cel reflectat de două ori reflexie secundară etc.