Reacție la foc

Reacția la foc reprezintă comportarea unui material care, prin propria sa descompunere, alimentează un foc la care este expus în condiții specificate. Clasificarea se acordă unui produs pentru construcții identificat în relație cu condițiile de utilizare finală. Clasificările sunt conform cu cerințele SR EN 13501-1+A1:2010 - clasificare la foc a produselor de construcție. Partea 1: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacție la foc.

Având în vedere sistemul de clasificare european pentru reacția la foc, prezentat în regulamentul delegat 364/2016 al Comisiei, din 1 iulie 2015, privind clasificarea comportamentului la foc al produselor pentru construcții, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului, un produs pentru construcții poate fi încadrat în următoarele clase de reacție la foc: A1, A2, B, C, D, E și F unde:

stingator_isover_0 (1)
 • A1 - produse incombustibile care nu contribuie deloc la dezvoltarea incendiului;

 • A2 - produse care nu se pot aprinde cu flacăra și a căror contribuție la dezvoltarea incendiului este extrem de limitată;

 • B - produse care se sting în lipsa unei flăcări de întreținere și al căror aport la dezvoltarea incendiului este foarte mic;

 • C - produse combustibile care contribuie la dezvoltarea incendiului în anumite limite;

 • D - produse combustibile care contribuie la dezvoltarea și propagarea focului;

 • E - produse combustibile a căror contribuție la propagarea rapidă a focului este importantă;

 • F - produse combustibile cu contribuție la propagarea focului.

incombustibilitate

Pentru determinarea claselor de reacție la foc sunt necesare, după caz, efectuarea unor încercări specifice, astfel:

 • Încercarea de incombustibilitate conform SR EN ISO 1182:2010 - Încercări de reacție la foc ale produselor. Încercarea de incombustibilitate. Această încercare identifică produse care nu contribuie la un incendiu, în ciuda utilizării lor frecvente. Această încercare este relevantă pentru clasele de reacție la foc A1 și A2;

 • caloric

  Potențial caloric conform SR EN ISO 1716:2010 - Încercări de reacție la foc ale produselor. Determinarea căldurii de ardere superioare (valoare calorifică). Această încercare constă în determinarea căldurii superioare de ardere (QPCS) a produselor pentru construcții, la volum constant, într-o bombă calorimetrică. Încercarea este relevantă pentru clasele de reacție la foc A1 si A2;

 

 • aprindere_0

  Testul de aprindere a unui singur produs conform SR EN 13823:2014 - Încercări de reacție la foc ale produselor pentru construcții. Produse pentru construcții, cu excepția îmbrăcămintei de pardoseală, expuse acțiunii termice a unui singur obiect arzând. Această încercare evaluează potențialul contribuției unui singur material la declanșarea unui incendiu. În acest caz simularea constă în incendierea unui singur obiect într-un colț al unei încăperi. Este aplicabil claselor de reacție la foc A2, B, C și D;  

 • inflamabilitate_0

  Inflamabilitate conform SR EN ISO 11925-2:2011 - Încercări de reacție la foc. Calitatea de a se aprinde a produselor care vin în contact direct cu flacăra. Partea 2: Încercare cu sursă cu o singură flacără. Această încercare evaluează capacitatea de aprindere a unui material la expunerea acestuia în apropierea unei flăcări de mică intensitate, cu radiația considerată nulă. Este aplicabil claselor de reacție la foc B,C,D și E.