Rezistența la foc

Din punct de vedere al armonizării normelor europene a fost inclusă şi protecţia împotriva incendiilor, astfel încât, între timp, există reglementări europene pentru caracterizarea comportamentului la incendiu al materialelor de construcţie (produse de construcţie) şi a componentelor de construcţie (tipuri de construcţie) odată cu EN 13501 "Clasificarea produselor şi tipurilor de construcţii în funcţie de comportamentul lor la incendiu" şi a diverselor norme de verificare, precum şi pentru determinarea unor termeni şi a unor verificări.

Norma europeană de clasificare SR EN 13501 - Clasificarea produselor pentru construcții în funcție de comportarea la foc. Clasificarea în funcție de rezultatele încercărilor de reacție la foc.

  • SR EN 13501-1 - Clasificarea produselor pentru construcţii în funcţie de comportarea la foc. Partea 1: Clasificare în funcţie de rezultatele încercărilor de reacţie la foc

  • ​SR EN 13501-2 - Clasificarea produselor pentru construcţii în funcţie de comportarea la foc. Partea 2: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacţie la foc, cu excepţia produselor utilizate în instalaţiile de ventilare

  • SR EN 13501-3 - Clasificarea produselor pentru construcţii în funcţie de comportarea la foc. Partea 3: Clasificare în funcţie de rezultatele încercărilor de reacţie la foc pentru produse şi elemente utilizate în instalaţii tehnice ale construcţiilor: Conducte şi clapete rezistente la foc

 

Termeni utilizați conform SR EN 13501

Clase de rezistenţă la foc

Clasificarea comportamentului la incendiu al materialelor/componentelor de construcţii conform Normei SR EN 13501, părţile 2, 3 şi 4, este mai complexă. Clasificările sunt formate din litere şi cifre: literele semnifică criteriile de determinare, iar cifrele indică durata de rezistenţă la incendiu în minute. 

În sistemul european de clasificare se consideră mai multe intervale de timp: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 şi 240 min. Pe de altă parte, clasele de rezistenţă la incendii pot include mai multe abrevieri, care fac referire la criterii suplimentare de clasificare. Cele mai importante criterii europene de clasificare, sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Prin combinarea diverselor criterii de clasificare între ele, precum şi cu ajutorul datelor suplimentare şi duratelor respective de rezistenţă la incendiu, rezultă o multitudine de clase europene de rezistenţă la incendiu.

Cerințele impuse de clasele de rezistență la foc sunt, conform standardului european EN 13501-2

Image

Testarea privind rezistența la foc a unui produs (de exemplu: ușa) sau element de construcție (de exemplu: perete) reprezinta modul de determinare a comportării acestuia atunci când este expus unei anumite temperaturi, aceea care este dezvoltată în timpul unui incendiu într-un spațiu închis.

Image

Elementul de construcție sau sistemul complex sub care se prezintă un perete de compartimentare neportant din gips-carton de exemplu, cu părți componente reprezentate de diverse produse - profile metalice, plăci subțiri din gips-carton, șuruburi, izolații termice sau acustice - va fi clasificat în urma testului de rezistență la foc a peretelui propriu-zis, și nu ca sumă a elementelor componente, combustibile sau nu.

Clasificarea făcută de organismul notificat reprezintă o evaluare a testului, cu interpretarea conform normelor europene a rezultatelor obținute, în raport cu temperatura, deformațiile și stabilitatea înregistrate pe durata testului. Extinderea acestei clasificări a rezistenței la foc a unui element de construcție, respectiv a domeniului de aplicare directă a rezultatelor, nu se face prin calcule statice la rece sau la acțiuni dinamice din vânt sau seismice.