Știri
3 min

SOLUȚIILE DE PARDOSELI CU ȘAPE FLOTANTE OFERĂ IZOLARE ACUSTICĂ, TERMICĂ ȘI REZISTENȚĂ LA FOC

pardoseli_cu_sape_flotante_704x260_small_benef

Pardoselile cu șape flotante se pot utiliza atât pentru construcții noi, cât și la renovări.

Pardoselile cu șape flotante de la Saint-Gobain răspund unor înalte exigenţe normative privind:
CONFORTUL ACUSTIC;
IZOLAREA TERMICĂ (prin aportul pardoselilor la construcţii noi și renovări);
SECURITATEA LA INCENDIU.

Descarcă 
Brosura PARDOSELI CU SAPE FLOTANTE
 
• Pardoselile cu ȘAPE FLOTANTE USCATE au mase specifice foarte reduse (30-38 kg/m2), constituind soluţii recomandate pentru renovări în cadrul lucrărilor de REABILITĂRI SEISMICE;
 
• Pardoselile cu ȘAPE FLOTANTE UMEDE constituie soluţii optime în spaţiile cu UMIDITATE ridicată, au o aplicabilitate ridicată în diverse categorii de utilizare, conferă o IZOLARE FONICĂ superioară la zgomotul de impact;
 
• Pardoselile cu ȘAPE FLOTANTE constituie sisteme de anulare a zgomotului - NOISE CANCELLING SYSTEMS. Indicii de evaluare a îmbunătăţirii izolării fonice la ZGOMOTUL DE IMPACT, specific tuturor pardoselilor, demonstrează valori superioare, ΔLw =31...35 dB la sistemele propuse, însemnând o contribuţie foarte bună la diminuarea transmiterii acestui tip de zgomot;
 
• Pardoselile au grosimi foarte reduse, de 40-65 mm la șapele uscate, până la 90 mm la șapele umede (fără a considera grosimea stratului de uzură), corelate cu performanţe de izolare fonică superioare.

 

Cod Şape uscate flotante cu Rigidur® Izolare acustică
 
Rezistenţă la foc * Rezistenţă termică**
 
 
Masa specifică*** Grosime pardoseală*** Categorii de utilizare
 
7.05.10a
 
Placare dublă 2 x Rigidur® H 10
Izolaţie 1 x ISOVER T-P 20 mm
ΔLw = 31 dB
Ln,w = 49 dB
până la REI 240
 
R = 0,795 m2K/W
până la** 2,139 m2K/W
cca. 30 kg/m2 40 mm A
(qk=1,5 kN/m2; Qk=2,0 kN)
7.05.10b
 
Placare dublă 2 x Rigidur® H 12,5
Izolaţie 1 x ISOVER T-P 30 mm
ΔLw > 31 dB
Ln,w < 49 dB
până la REI 240
 
R = 1,045 m2K/W
până la** 2,389 m2K/W
cca. 36 kg/m2 55 mm A, B, C 1.1
(qk=3,0 kN/m2; Qk=4,5 kN)
7.05.10c
 
Placare dublă 2 x Rigidur® H 12,5
Izolaţie dublă 2 x ISOVER T-P 20 mm
ΔLw ≥ 35 dB
Ln,w ≤ 45 dB
până la REI 240
 
R = 1,273 m2K/W
până la** 2,617 m2K/W
cca. 37,5 kg/m2 65 mm A, B. C1.1
(qk=3,0 kN/m2; Qk=4,5 kN)
Cod Șape umede flotante cu weber D10 Izolare acustică
 
Rezistenţă la foc* Rezistenţă termică**
 
 
Masa specifică***
 
Grosime pardoseală*** Categorii de utilizare
 
7.10.10
 
Şapă weber D10 (50 mm)
Izolaţie dublă 2 x ISOVER T-P 20 mm
ΔLw = 33 dB
Ln,w = 47 dB
până la REI 240
 
R = 1,217 m2K/W
până la** 2,561 m2K/W
cca. 97 kg/m2 90 mm A, B, C 1.1, C1.2, C1.3,
C2, C3, D1
(qk=4,0 kN/m2; Qk=4,5 kN)

*împreună cu planşeul din beton armat
**împreună cu planşeul cu plafon fals la intrados
***excl. strat uzură